Foto: Marijke Siegersma

In 2021 brengen we een ode aan het Nederlandse landschap. Ons landschap is uniek en zit vol historie en verhalen. Het gaat over de schoonheid, veelzijdigheid en waarde van onze buitengebieden, over hoe we leven in en met het landschap door de eeuwen heen, nu en met het oog op de toekomst.

Dit jaar vieren we de verbinding tussen heden en verleden, natuur en cultuur, tussen landschap en haar bewoners.

Het Gaasterlandse landschap, eeuwen geleden gevormd, in verschillende ijstijden, door schuivende gletsjers en smeltend ijs. Glooiingen, grondsoort en ligging aan zout en zoet water, bepaalden de vegetatie en bewoning.

Ons landschap, door menselijk ingrijpen gevormd in de strijd tegen het water, de aanleg van dijken en bossen, staat nooit stil.

Graag nemen we u mee in de 34e Gaasterlandse Natuurweek, een week vol activiteiten voor jong en oud met het doel de schoonheid van het Gaasterlandse Landschap te ontdekken.